O Fundacji

Pracujemy, by stworzyć lepsze jutro

„Od wielu lat pomagam polskim zwierzętom finansując ich leczenie, utrzymanie w hotelach i domach tymczasowych, transport czy inne potrzeby. Współtworzyłam akcję “psu buda na zimę”, która rozpoczęła się po powodzi w lecie 2010 roku. Przekazywałam także darowizny wielu organizacjom i osobom prywatnym, działającym na rzecz zwierząt. Przez cały ten czas, coraz bardziej rzucał się w oczy kompletny brak rozliczania się z darowizn przez organizacje. Jedyne – choć i to nie zawsze – publikowane rozliczenie, to roczne-mroczne sprawozdanie finansowe. Gdzie ciężko dopatrzeć się co, na co, kiedy, za ile, od kogo i po co.

Darczyńca nie ma szans ocenić, czy przekazana przez niego darowizna została wykorzystana uczciwie. Czy było to zgodnie z jego wolą, czy może na całkowicie inny cel i z całkowicie odmienną “uczciwością”. Jeśli płaciłam na czyjąś pensję pobieraną za prowadzenie organizacji charytatywnej, to miałam prawo  o tym wiedzieć, gdyż nie taka była moja wola. Nie godzę się na politykę, gdzie z darowizn opłacane są najpierw pensje pracowników i inne mniej lub bardziej potrzebne cele administracyjne, a to co zostanie, czyli pozostałości- są przekazywane na właściwe cele organizacji, jakimi powinny być zwierzęta i poprawa ich bytu.

Zdecydowałam się założyć własną organizację, która ma pomagać zwierzętom. Jednak najważniejsze było dla mnie, aby robić to jasno  i przejrzyście. Podając wszystkie rozliczenia do publicznej wiadomości w czytelny i klarowny sposób. Mam nadzieję, że inne organizacje pójdą moim śladem, a sami darczyńcy będą domagać się wglądu do finansów organizacji jakie wspierają i świadomie będą dokonywać wyborów.

Oprócz prowadzenia akcji pomocowych dla zwierząt – propagujemy politykę transparentności wśród organizacji charytatywnych.


Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę potencjalnych odbiorców na rzetelność takiej postawy. Jednocześnie w ten sposób chcemy okazać szacunek naszym Darczyńcom. Dlatego też dobrowolnie prowadzimy szczegółowe rozliczenie finansowe z naszej działalności i udostępniamy je na bieżąco.

Z naszym rozliczeniem możesz zapoznać się tu: kliknij.

Emilia Hanley – Prezes Fundacji