Akcja miseczka

jedzący pies

Akcja Napełnij Miseczkę 

Fundacja Kastor od początku swojego istnienia realizuje równolegle różnorodne akcje pomocowe, mające na celu wspieranie potrzebujących zwierząt. Jedną z kluczowych inicjatyw jest „Akcja miseczka”, skupiająca się na przekazywaniu karmy dla psów i kotów w potrzebie. Dodatkowo, fundacja wspiera karmicieli kotów wolnożyjących oraz zapewnia pożywienie zwierzętom przebywającym w domach tymczasowych, które oczekują na nowego właściciela.

Każdego miesiąca w ramach akcji, fundacja stara się wesprzeć co najmniej jedno miejsce i jego wolontariuszy, którzy zajmują się odławianiem wolnożyjących kotów. Ich działania nie kończą się jedynie na wykastrowaniu zwierząt, lecz obejmują długofalowe wsparcie, w tym zapewnienie codziennego, wartościowego pożywienia.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców, udało się zaopatrzyć najbardziej potrzebujące zwierzaki w niezbędne pożywienie na terenie całej Polski.

Akcja miseczka wspiera wolontariuszy, którzy dokarmiają spotkane na swojej drodze potrzebujące psy i koty. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest zapewnienie kastracji dla swoich podopiecznych. Często w tej kwestii pomaga i dodatkowo nasza Fundacja – finansując zabiegi kastracji.

Łącznie zamówiliśmy blisko 14 ton pożywienia – 9763 kg karmy suchej oraz 4160 kg karmy mokrej.

Dzięki tej pomocy, wiele zwierząt otrzymało odpowiednie wsparcie żywieniowe. Takie działanie znacząco poprawiło ich warunki bytowe i szanse na znalezienie nowego domu. To zaangażowanie pokazuje, że wspólnymi siłami możemy znacząco poprawić jakość życia zwierząt potrzebujących pomocy.

na zdjęciu: Karma, żwirek oraz niezbędne akcesoria, które trafiły do domu tymczasowego w Kielcach. Usiłujemy wspierać karmicieli kotów oraz domy tymczasowe w tej bezsprzecznie, wyjątkowej działalności. Pomoc z przekazaniem karmy, może ułatwiać im opiekę nad potrzebującymi zwierzakami.

Mamy też kocich podopiecznych, którzy stale są dokarmiani przez opiekunów – wolontariuszy m.in. koty w Domaszowicach, czy psy i koty w Borkowie (świętokrzyskie) – tu też docieramy z naszą akcją.

Na zdjęciu: koty z kieleckiego osiedla, które również zostały zaopatrzone w niezbędną karmę.