Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu fundacjakastor.org, zwanego dalej „Serwisem”.
1.2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kastor z siedzibą w Kielcach, ul. Karłowicza 11/28 25-357, NIP: 9452164992, REGON: 122411830, zwana dalej „Fundacją”.

2. Zakres zbieranych danych
2.1. Serwis zbiera dane osobowe Użytkowników w następujący sposób:
• Poprzez formularze kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
• Poprzez pliki cookies (więcej informacji w sekcji „Polityka cookies”).
• Poprzez logi serwera (np. adres IP, informacje o przeglądarce).

3. Cele przetwarzania danych
3.1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
• Kontaktowania się z Użytkownikiem.
• Realizacji zamówionych usług.
• Przesyłania informacji marketingowych i promocyjnych (jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę).
• Analizy i ulepszania działania Serwisu.
• Przestrzegania przepisów prawa.

4. Podstawa prawna przetwarzania
4.1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
• Zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
• Niezbędności do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• Prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Prawa Użytkowników
5.1. Użytkownik ma prawo do:
• Dostępu do swoich danych osobowych.
• Sprostowania lub usunięcia danych.
• Ograniczenia przetwarzania danych.
• Przenoszenia danych.
• Wycofania zgody na przetwarzanie danych.
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Udostępnianie danych
6.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:
• Podmiotom trzecim współpracującym z Fundacją, w zakresie niezbędnym do realizacji usług (np. dostawcy usług IT).
• Organom publicznym, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

7. Polityka cookies
7.1. Serwis korzysta z plików cookies w celu:
• Umożliwienia korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
• Analizy ruchu na stronie.
• Personalizacji treści.
7.2. Użytkownik może zarządzać plikami cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

8. Zabezpieczenie danych
8.1. Fundacja stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, zniszczeniem lub ujawnieniem.

9. Zmiany Polityki Prywatności
9.1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich publikacji na stronie Serwisu.

10. Kontakt
10.1. W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@fundacjakastor.org lub telefonicznie: 534667290.