Fundacja KASTOR
ul. Karłowicza 11/28
25-357 Kielce
 
KRS: 0000397187
REGON: 122411830
NIP: 9452164992
Alior Bank:
12 2490 0005 0000 4530 3976 3755
 
SWIFT (BIC): ALBPPLPW
 
paypal/ e-mail:

Podsumowanie działalności Fundacji Kastor za rok 2012:


Liczba przeprowadzonych sterylizacji psów i kotów: 124

Liczba wydanych bud: 6
Liczba adopcji psów do nowych domów: 36


Poza tym prowadzimy akcję dokarmiania bezdomnych psów i kotów oraz wspieramy zwierzęta z niezamożnych rodzin (Akcja Miseczka, Akcja Wólka Zaleska, Psy ze Spały, Psy z Kielc).


Link do podsumowania sterylizacji Kastor:

Akcja Sterylizacja


Link do adopcji:

Adopcje


Link do szczegółowych sprawozdań finansowych:
Sprawozdania szczegółowe roczne


Dziękujemy wszystkim naszym Ofiarodawcom i Przyjaciołom za wsparcie, dzięki któremu możemy nieść pomoc najbardziej potrzebującym.


Zarząd Fundacji Kastor

Nasze drugie oficjalne sprawozdanie finansowe złożone w Urzędzie Skarbowym - za 2012 rok:
 
Poniżej znajdują się oficjalne sprawozdania: Bilans, Rachunek Wyników oraz pdf z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego - o przeznaczeniu Darowizn, także w systemie procentowym.
 
Sumując po krótce 2012 rok działalności:
 
Koszty działalności statutowej wyniosły 40 633,39 zł (100 %), w czym;
- zabiegi sterylizacji, kastracji: 22 822,36 zł (56,17 %),
- inne operacje, leczenie: 10 060,49 zł (24,76 %),
- karma dla zwierząt: 5 713,87 zł (14,06 %),
- budy dla psów: 781,96 zł (1,72 %),
- leki, środki weterynaryjne: 1 254,71 (3,09 %).
 
Koszty administracyjne - opłaty bankowe - w roku 2012 wyniosły 443,11 zł, przy czym, podobne jak wszelkie inne koszty poniesione z tytułu prowadzenia fundacji, tzw. koszta administracyjne (transport, biuro, telefon, opłaty bankowe i prowizje, domy tymczasowe, ogłoszenia adopcyjne itp.) zostały w całości zrefundowane na rzecz Fundacji przez Fundatora. Księgowość prowadzi nieodpłatnie Wiceprezes Fundacji i Zarządu.
 
Bardzo gorąco dziękujemy naszym Darczyńcom i Przyjaciołom - dzięki Wam możemy więcej!
  • Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2012
  • Download file