Jesteś tutaj:
    • img 3975

 Fundacja Kastor od początku istnienia tj. od roku 2011 skupia się  na jednoczesnej realizacji statutowych założeń, prowadząc następujące akcje pomocowe.:

-Akcja napełnij miseczkę- polegająca na organizowaniu zbiórki karmy dla potrzebujących psów i kotów, wspieraniu karmicieli kotów wolnożyjących oraz zapewnianiu pożywienia zwierzętom przebywającym w domach tymczasowych, gdzie oczekują na nowego właściciela. Na terenie całej Polski najbardziej potrzebujące zwierzaki zaopatrzyliśmy w karmę, łącznie zamówiliśmy ponad 12 ton jedzenia. Natomiast w roku obrotowym 2016 zamówiliśmy: 2880 kg pożywienia,  z czego: 2314 kg to sucha karma, a 567 kg karma mokra.

-Akcja sterylizacja- głównym zadaniem jest ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt zarówno psów jak i kotów, poprzez propagowanie, edukacje, a także finansowanie zabiegów sterylizacji najbardziej potrzebujących zwierząt bezdomnych oraz mających swojego opiekuna, którego to nie stać na pokrycie kosztów związanych z operacją. Akcja ta realizowana jest na terenie całej Polski, sukcesywnie zwiększająca swój zasięg działania o kolejne regiony, do których staramy się docierać. Fundacja Kastor w roku 2016 skierowała na zabiegi 464 zwierzęta: - 183 suczek (25 z nich przeszło zabieg sterylizacji aborcyjnej),
- 14 samce,
-220 kocice (11 z nich przeszło zabieg sterylizacji aborcyjnej),
- 47 kocury.

W roku 2016 we współpracy z  Urzędem miasta Kielce rozpowszechnialiśmy wśród mieszkańców talony na bezpłatne zabiegi sterylizacji oraz czipowania. Fundacja Kastor dysponowała 60 talonami- po 30 sztuk na suki i koty. Wszystkie talony trafiły do właścicieli zwierząt z miasta Kielce, po szczegółowym zapoznaniu się z historią zwierząt- sporą ich część stanowiły zwierzęta bezdomne oraz przygarniętę.


-Adopcje- pod nasze skrzydła trafiają zwierzęta głównie skrzywdzone, porzucone i bezdomne. Wszystkie zwierzęta są otoczone kompleksową opieką weterynaryjną (odrobaczenie, szczepienie, znakowane poprzez czopowanie, a także wprowadzenie do międzynarodowej bazy danych, sterylizacja/kastracja), a także opieką behawioralną. Przebywają w domach tymczasowych, gdzie po udzieleniu im pomocy poszukujemy dla nich nowych opiekunów.  Wszystkie domy dla naszych zwierząt zostały skontrolowane przez Fundację Kastor lub przez współpracujących wolontariuszy,  domy te przeszły procedurę adopcyjną Fundacji polegającą na uprzednim wypełnieniu ankiety, wizycie przedadopcyjnej, a także na spisaniu Umowy Adopcyjnej.

Fundacja także udzielała porad wolontariuszom z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zasad postępowania w przypadku znalezienia zwierzęcia potrzebującego. 

Ponadto Fundacja propagowała zabiegi sterylizacji zwierząt jako skuteczną metodę w walce z bezdomnością za pomocą ulotek, mediów społecznościowych, a także w ramach prowadzonej kampanii. W miesiącach letnich dodatkowo członkowie Fundacji propagują właściwe zachowanie względem zwierząt, a w szczególności przypominają o zapewnieniu niezbędnej wody w trakcie trwania upałów.Link do szczegółowych sprawozdań finansowych:
Sprawozdania szczegółowe roczne

Ogromnie dziękujemy wszystkim naszym Ofiarodawcom i Przyjaciołom bez Waszego wsparcia i podpory nie dałybyśmy rady pomóc tylu zwierzakom.  Jesteście częścią tego wszystkiego- bardzo Wam dziękujemy za nieocenioną pomoc!

Zarząd Fundacji Kastor

Nasze oficjalne sprawozdanie finansowe złożone w Urzędzie Skarbowym - za 2015 rok

Poniżej znajdują się oficjalne sprawozdania: Bilans, Rachunek Wyników oraz pdf z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego - o przeznaczeniu Darowizn, także w systemie procentowym.Sumując rok  2016 : 


Liczba przeprowadzonych sterylizacji psów i kotów:  464 ( w tym 267 kotów i 197 psów)

Liczba wydanych zwierząt do nowych domów:  (w tym  kotów i psów)

Koszty działalności statutowej wyniosły 97 079,03 zł (100%), w czym;
- zabiegi
sterylizacji, kastracji: 44 925,60
zł (46,3 %),
- inne,
operacje, leczenie: 21 964,57
zł (22,6 %),
-
karma dla zwierząt:  27 657,70 zł (28,5 %),
- leki, środki weterynaryjne:  2 531,16 zł
(2,6 %),

Koszty administracyjne,  powstałe w roku obrotowym 2016 wynosiły  270,48 zł, są to koszty poniesione z tytułu opłat bankowych i prowadzonego rachunku. Koszty te zostały w całości pokryte przez Fundatora. Dodatkowo Fundator Fundacji Kastor pokrywa ze środków własnych pozostałe koszty administracyjne tj. pocztowe, opłaty rachunku telefonicznego, artykuły biurowe. Księgowość prowadzona jest nieodpłatnie przez Wiceprezes Fundacji i Zarządu.

 W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę. Wszelkie działania oparte były o bezpłatną pracę osób związanych z Fundacją.Jeszcze raz pragniemy złożyć serdeczne podziękowania naszym Darczyńcom i Przyjaciołom- dzięki Wam możemy więcej!

 

    • logo8