Jesteś tutaj:
    • Franio

Podsumowanie działalności Fundacji Kastor w roku 2014: 

Liczba przeprowadzonych sterylizacji psów i kotów: 139 ( w tym 43 kotów i 96 psów)


Liczba wydanych zwierząt do nowych domów: 84 (w tym 33 kotów i 51 psów)


Link do podsumowania sterylizacji Kastor

Link do adopcji

Link do szczegółowych sprawozdań finansowych:
Sprawozdania szczegółowe roczne

Ogromnie dziękujemy wszystkim naszym Ofiarodawcom i Przyjaciołom bez Waszego wsparcia i podpory nie dałybyśmy rady pomóc tylu zwierzakom.  Jesteście częścią tego wszystkiego- bardzo Wam dziękujemy za nieocenioną pomoc!

Zarząd Fundacji Kastor

Nasze czwarte oficjalne sprawozdanie finansowe złożone w Urzędzie Skarbowym - za 2014r.


Poniżej znajdują się oficjalne sprawozdania: Bilans, Rachunek Wyników oraz pdf z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego - o przeznaczeniu Darowizn, także w systemie procentowym.


Sumując rok  2014 działalności:


Koszty działalności statutowej wyniosły 129 249,45 zł (100%), w czym;
- zabiegi sterylizacji, kastracji: 21 672,95zł (16,77 %),
- inne, operacje, leczenie: 70 318,70 zł (54,41%),
- karma dla zwierząt:  15 004,50zł (11,61 %),
- leki, środki weterynaryjne21 873,30zł (16,92%),
-budy dla psów: 380 zł (0,29 %)Koszty administracyjne jakie zostały poniesione wskutek działalności Fundacji to opłaty bankowe. W roku 2014 wyniosły one  1072,2zł. Jednakże koszty te w całości zostały pokryte przez Fundatora podobnie jak inne koszty poniesione z tytułu prowadzenia fundacji tj. telefon, domy tymczasowe, ogłoszenia adopcyjne itp.

Księgowość natomiast prowadzi nieodpłatnie Wiceprezes Fundacji i Zarządu.

Jeszcze raz pragniemy złożyć serdeczne podziękowania naszym Darczyńcom i Przyjaciołom- dzięki Wam możemy więcej i to dzięki Wam już tyle osiągneliśmy!