Jesteś tutaj:

Podsumowanie działalności Fundacji Kastor w roku 2013: 

Liczba przeprowadzonych sterylizacji psów i kotów: 129 ( w tym 26 kotów i 103 psów)
Liczba wydanych zwierząt do nowych domów: 86 (w tym 8 kotów i 86 psów)


Link do podsumowania sterylizacji Kastor:
Akcja sterylizacja

Link do adopcji


Sprawozdania szczegółowe roczne:

 Link do szczegółowych sprawozdań finansowych 


Ogromnie dziękujemy wszystkim naszym Ofiarodawcom i Przyjaciołom bez Waszego wsparcia i podpory nie dałybyśmy rady pomóc tylu zwierzakom.  Jesteście częścią tego wszystkiego- bardzo Wam dziękujemy za nieocenioną pomoc!


Zarząd Fundacji Kastor

 

Nasze trzecie oficjalne sprawozdanie finansowe złożone w Urzędzie Skarbowym - za 2013r.


Poniżej znajdują się oficjalne sprawozdania: Bilans, Rachunek Wyników oraz pdf z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego - o przeznaczeniu Darowizn, także w systemie procentowym.


Sumując rok  2013 działalności:


Koszty działalności statutowej wyniosły 87 811,48  zł (100%), w czym;
- zabiegi sterylizacji, kastracji: 20 962,82 zł (23,87 %),
- inne, operacje, leczenie: 39 823,88  zł (45,35%),
- karma dla zwierząt:  25 013,84 zł (28,49 %),
- leki, środki weterynaryjne:  2 010,94 zł (2,29%).


Koszty administracyjne jakie zostały poniesione wskutek działalności Fundacji to opłaty bankowe. W roku 2013 wyniosły one  904, 10 zł. Jednakże koszty te w całości zostały pokryte przez Fundatora podobnie jak inne koszty poniesione z tytułu prowadzenia fundacji tj. telefon, domy tymczasowe, ogłoszenia adopcyjne itp.

Księgowość natomiast prowadzi nieodpłatnie Wiceprezes Fundacji i Zarządu.

Jeszcze raz pragniemy złożyć serdeczne podziękowania naszym Darczyńcom i Przyjaciołom- dzięki Wam możemy więcej i to dzięki Wam już tyle osiąneliśmy!
 

    • bez nazwy 2