Fundacja KASTOR
ul. Karłowicza 11/28
25-357 Kielce
 
KRS: 0000397187
REGON: 122411830
NIP: 9452164992
Alior Bank:
12 2490 0005 0000 4530 3976 3755
 
SWIFT (BIC): ALBPPLPW
 
paypal/ e-mail:
Wpłaty można dokonywać również za pomocą serwisu siepomaga.pl
Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy!
Jakąkolwiek formę pomocy Państwo wybiorą, gwarantujemy, że zostanie ona wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, w całości na potrzeby zwierząt.

Każda pomoc - zarówno rzeczowa jak i finansowa – zostanie szczegółowo rozliczona (i udokumentowana – tam gdzie będzie to możliwe także fotograficznie). Rozliczenia zostaną umieszczone na stronie w działach: Sprawozdania i Nasi Sponsorzy (w formacie: kwota - imię i pierwsza litera nazwiska Darczyńcy, bądź na wyraźną prośbę – pełne nazwisko).

Pomoc finansowa:
Fundacja KASTOR
ul. Karłowicza 11/28
25-357 Kielce

 

Alior Bank:

12 2490 0005 0000 4530 3976 3755


Dla zagranicy:

 

IBAN: PL   12 2490 0005 0000 4530 3976 3755 

 

Kod BIC (SWIFT):  ALBPPLPW


paypal/ e-mail:

  
Adopcje – ponieważ narazie nie prowadzimy własnego schroniska dla zwierząt, dział adopcyjny na naszej stronie ma charakter grzecznościowy. Będziemy zamieszczać w nim informacje o zwierzętach do adopcji, zwłaszcza tych "specjalnej troski" i małoadopcyjnych, przebywających pod opieką wolontariuszy ze schronisk oraz domów tymczasowych.

Ponieważ często są to zwierzęta stare, chore, wymagające rehabilitacji lub kosztownego leczenia, ich adopcja do prawdziwego, kochającego domu graniczy z cudem (choć oczywiście nie jest niemożliwa – patrz dział: Ajaks ze zdjęcia), jest możliwość opieki wirtualnej (dział Adopcje Wirtualne) nad wybranym zwierzęciem z naszej listy zwierząt poszukujących adopcji/ adopcji wirtualnej.
 
Dokonując wirtualnej adopcji wspierają Państwo konkretne zwierzę, poprzez przekazanie darowizny finansowej z dopiskiem jego imienia lub przekazując dla niego dary rzeczowe, np. leki (Ważne: przed wysłaniem darów rzeczowych dla zwierząt z działu Adopcje Wirtualne, bardzo prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia miejsca pobytu zwierzęcia, jego najpilniejszych potrzeb i ewentualnej koordynacji przesyłki bezpośrednio do jego tymczasowego opiekuna).

W dziale Adopcje znajduje się również lista zwierząt przebywających bezpośrednio pod opieką Fundacji w:
- bezpłatnym domu tymczasowym u Wiceprezes Fundacji,
- innych, opłacanych domach tymczasowych, finansowanych z prywatnych środków fundatora.
Kolejna lista jest wykazem zwierząt już wyadoptowanych przez Fundację do nowych, sprawdzonych uprzednio domów.

Akcje – pomoc w akcjach obejmuje miedzy innymi kwestowanie, zbieranie pieniędzy, udział w imprezach i wydarzeniach, prowadzenie akcji adopcyjnych (np. poprzez ogłaszanie bezdomnych psów i kotów) czy informacyjnych – te odbywają się głównie za pośrednictwem internetu.

Dom tymczasowy – to forma bezpośredniej pomocy zwierzęciu. Osoba decydująca się na zostanie domem tymczasowym bierze zwierzaka pod swój dach i zobowiązuje się do otoczenia go opieką, aż do czasu znalezienia odpowiedzialnego domu stałego (dom musi spełniać procedury adopcyjne Fundacji Kastor). Możliwa jest rekompensata poniesionych kosztów z tytułu leczenia zwierzęcia (na ściśle określonych warunkach).

Kandydatów do zaoferowania domów tymczasowych dla zwierząt bezdomnych/ schroniskowych prosimy o kontakt e-mailowy w celu dokonania weryfikacji i ewentualnego szkolenia w zakresie odpowiedniej opieki nad zwierzętami w procesie przygotowania ich do udanej adopcji.

Musimy zdawać sobie sprawę, że dom tymczasowy ma za zadanie sprawowania najlepszej możliwej opieki nad zwierzęciem, często pokrzywdzonym przez los. Oznacza to, że niejednokrotnie oprócz zapewnienia odpowiedniego żywienia i nauki higieny, tymczasowy opiekun podejmuje się także nadrabiania braków socjalizacyjnych u zwierzęcia. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, wymaga dużej cierpliwości i zaangażowania. Dlatego bardzo prosimy o kontakt tylko w przypadku przemyślanych decyzji (uwaga: zgłoszenie nie jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem kandydatury na dom tymczasowy).